2800 խնդիր Երևան

Երևան խնդիրները ներկայացնող լիմերիք՝

Մեր սիրելի Երևան,

Արդեն  կեխտոտված է, իսկ նա շատ-շատ սիրուն է:

 

 

Реклама

 • Լրացրու բաց թողած տառերը:Պինգվինները մարդկանց բարեկամներն են: Պինգվինի մարմնի և թևի
  փետուրները մուգ կապույտ են, իսկ փորը արծաթագույն է: Նրա
  մարմինը ձգված է, ճկուն: Մայր պինգվինը իր ձուն թաքցնում է փորի
  փափուկ բնում:Հայր և մայր պինգվինները սնվում են հերթով:
 • Կետադրիր հետևյալ տեքստը:Աշուն է:Վարդան պապը, Սարգիսն ու Արևիկը մտան այգի: Այգու
  խնձորենու, տանձենու, դեղձենու և սալորենու ճյուղերը ճկվել էին
  բերքի ծանրությունից: Պապը նայում էր ու հիանում իր աշխատանքի
  արդյունքով: Սարգիսն ու Արևիկը ուրախ, զվարթ թռչկոտում Էին:
  Նրանք օգտվում էին այգու բարիքներից,  հավաքում էին չորացած
  ճյուղերը, դասավորում պատերի տակ:

Իմ կարդացած գիրքը

Ես կարդացել եմ Սասունցի Դավիթ պոեմը, որը գրել է Հովհաննես Թումանյանը: Երբ Դավիթը ծնվեց, նրա ծնողները մահացան, և Դավիթը մնաց որբ: Դավթին մեծացրեց Ձենով Օհանը: Նա ուներ չար կին, որը միշտ բարկանում էր Դավթի վրա: Ձենով Օհանը ստիպված նրան դարձնում է գյուղի հովիվ: Առավոտյան նա գառներին, ոչխարներին տանում էր սար, իսկ երեկոյան գայլերին, աղվեսներին, նապաստակներին հոտին խառնած բերում էր գյուղ: Գյուղացիները փախչում էին ու թաքնվում: Ձենով Օհանը դարձնում է Դավթին նախրապան: Այս անգամ էլ խառնում է կովերին, եզներին առյուծներ, վագրեր: Գյուղացիները լեղաճաք են լինում: Ձենով Օհանը դարձնում է Դավթին նետաձիգ: Դավիթը որս էր անում, լոր էր սպանում և գնում պառավի մոտ քնում: Նա տրորում էր պառավի ցանածը: Պառավը բարկանում է և Դավթին հայտնում հոր որսասարի մասին: Դավիթը իմանում է, որ Մսրա Մելիքը քանդել է Մարութա սարը, գնում է ու նորոգում այն: Կառուցում է նաև Մարութա վանքը:

Դեկտեմբերի 19-ի առաջադրանքներ

Երևանը Հայաստանի մայրաքաղաքներից է: Այն հիմնել է Արգիշտի
թագավորը: Երևանը գտնվում է Արարատյան դաշտում՝ Մեծ և Փոքր
Մասիսների դիմաց: Քաղաքի միջով հոսում են Հրազդան և Գետառ
գետերը: Գեղեցիկ է Հրազդանի ձորը, որը երևանցիների ամառային
հանգստի վայրերից մեկն է եղել:

Դեկտեմբերի 15-ի առաջադրանքներ

Առաջադրանք 1.Հաշվի՛ր:

621 x 920 =571.320

4590:45 =102

Առաջադրանք 2.Կատարի՛ր գործողությունները:

62 մ 12 սմ — 28 սմ =61մ 1մ 12սմ-28սմ=61մ 112սմ-28սմ=61մ 84սմ

22 ժ 30 ր + 4 ժ 33 ր =26ժ 63ր =26ժ 60ր 3ր=27ժ 3ր

Առաջադրանք 3.Քո կարծիքով, հե՞շտ կլինի տեղափոխել 10 լիտրանոց դույլը:

10 լիտրանոց 5 դույլերի մեջ կար հավասար քանակությամբ ջուր: Երբ
յուրաքանչյուր դույլի մեջ լցրին ևս 2 լ, ապա բոլոր դույլերում միասին եղավ
40 լ ջուր: Որքան ջուր կար դույլերից յուրաքանչյուրում:

Լուծում՝

5×2=10

40-10=30

30:5=6

Պատ.՝6լ, հեշտ է:

Առաջադրանք 4.Արժե՞ գնել այդ տոնածառներից:

Անին գնեց 6 փոքրիկ տոնածառներ իր բարեկամներին անակնկալ մատուցելու համար և վճարեց 480 դրամ: Նույն տոնածառներից Լուսինեն գնեց 8 հատ: Որքան վճարեց Լուսինեն:

Լուծում՝

480:6=80

80×8=640

Պատ՝640դր,արժե:

Առաջադրանք 5. Տեսնենք ո՞վ կլուծի կեռասի խնդիրը:

6 կգ կեռասն արժե այնքան, որքան 4 կգ ծիրանը: Որքան պետք է վճարել 5 կգ կեռաս գնելու համար, եթե 1 կգ ծիրանն արժե 900 դրամ:

Լուծում՝

900×4=3600

3600:6=600

600×5=3000

Պատ.՝3000դր:

Առաջադրանք 6.

453000: (6 x 50)-(200000-36 x 5530)=590

1.6×50=300

2.453.000:300=1510

3.5530×36=199.080

4.200.000-199.080=920

5.1510-920=590

Викторина по русской народной сказке «Снегурочка»4

 1. Какое горе было у старика со старухой?

  У них было разбитое корыто
  Им не платили пенсию
  У них не было детей
  У них отключили горячую воду

 2. Из чего старик и старуха решили сделать себе дочку?

  Из теста
  Из снега
  Из полена
  Из глины

 3. Как старик со старухой назвали свою дочку?

  Машенькой
  Варварой
  Красной шапочкой
  Снегурочкой

 4. Как росла Снегурочка?

  Медленно
  Оставалась маленькой
  Не по дням, а по минутам
  Не по дням, а по часам

 5. Когда Снегурочка запечалилась?

  Летом
  Весной
  Осенью
  Зимой

 6. От чего пряталась Снегурочка весной?

  От дождя
  От града
  От врагов
  От солнца

 7. Чему обрадовалась Снегурочка весной?

  Дню рождения
  Граду
  Ветру
  Подарку

 8. Куда позвали девушки-подружки Снегурочку?

  В кинотеатр
  В зоопарк
  Бегать на стадион
  В рощу гулять

 9. Что сделали вечером девушки в лесу?

  Развели костер
  Поставили палатку
  Нашли клад
  Спрятались в избушке лесника

 10. Во что превратилась Снегурочка, когда перепрыгнула через костер?

  В снеговика
  В тучу
  В привидение
  В облачко

6.12.11.12

Прочитайте 2-ую часть сказки и выполните задание:

Прошла зима.Начало пригревать весеннее солнышко. Зазеленела трава на проталинах, запели жаворонки.

А Снегурочка вдруг запечалилась.

— Что с тобой, дочка? — спрашивает старик. — Что ты такая невеселая стала? Иль тебе не можется?

— Ничего, батюшка, ничего, матушка, я здорова.

Вот и последний снег растаял, зацвели цветы на лугах, птицы прилетели.

А Снегурочка день ото дня все печальнее, все молчаливее становится. От солнца прячется. Все бы ей тень да холодок, а еще лучше — дождичек.

Раз надвинулась черная туча, посыпался крупный град. Обрадовалась Снегурочка граду, точно жемчугу перекатному. А как снова выглянуло солнышко и град растаял, Снегурочка заплакала, да так горько, словно сестра по родному брату.

За весной лето пришло. Собрались девушки на гулянье в рощу, зовут Снегурочку:

— Идем с нами, Снегурочка, в лес гулять, песни петь, плясать.

Не хотелось Снегурочке в лес идти, да старуха ее уговорила:

— Поди, дочка, повеселись с подружками!

Пришли девушки со Снегурочкой в лес. Стали цветы собирать, венки плести, песни петь, хороводы водить. Только одной Снегурочке по-прежнему невесело.

А как свечерело, набрали они хворосту, разложили костер и давай все друг за дружкой через огонь прыгать. Позади всех и Снегурочка встала.

Побежала она в свой черед за подружками. Прыгнула над огнем и вдруг растаяла, обратилась в белое облачко. Поднялось облачко высоко и пропало в небе. Только и услышали подружки, как позади простонало что-то жалобно: «Ау!» Обернулись они — а Снегурочки нет.

Стали они кликать её:

— Ау, ау, Снегурушка!

Только эхо им в лесу и откликнулось.

Выполните следующее задание:

 1. как бы вы хотели, чтобы сказка закончилась?

Мне захателось что бы Снегурочка осталось с дедушкой и с бабушкой, что бы она играло с детми.

 2. к данным словам подберите слова с противоположным значением   (антонимы)                                                                                                                                            горе — счастье                                                                                                                                   позади- впереди                                                                                                                             поднялось-спустилось                                                                                                                      невесело-весело                                                                                                                                  зацвели-высыхли                                                                                                                     здорова-больна