Դասարանական

1.Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանվում միացման։

2. Ինչպե՞ս կվարվեք, եթե բնակարանում գազի հոտ զգաք։

3.Բնապահպանական տեսակետից վառելիքի ո՞ր տեսակներն են առավել նախընտրելի:

4. Ի՞նչ է վառելանյութի ջերմարար ունակությունը:

5. Անվանե՛ք բնության մեջ եւ կենցաղում հանդիպող օքսիդներ, նկարագրե՛ք դրանց որոշ կիրառություններ:

Ավարայրի ճակատամարտը

Ավարայրի ճակատամարտը և դրա նշանակությունը։ Վարդան Մամիկոնյանը երկրի կառավարումն ու զորքերի հրամանատարությունը վերցնում է իր ձեռքը։ Հազարապետի պաշտոնն անցնում է Վահան Ամատունուն, մեծ դատավորինը՝ Հովսեփ կաթողիկոսին: Ապստամբ հայերի դեմ Հազկերտը զորքեր է ուղարկում: Վարդան զորավարի վաթսունվեց հազարանոց Հայոց զորքը շարժվում է Արտազ գավառ և բանակում Ավարայրի դաշտում՝ Տղմուտ գետի
ափին: Սպարապետը հայրենաշունչ կոչով դիմում է հայոց զորքին։ Ղևոնդ Երեցը մկրտում է մինչ այդ չմկրտված
հայ ռազմիկներին: Վարդան զորավարը հայոց զորքը բաժանում է չորս զորագնդի: 451 թ. մայիսի 26–ի լուսաբացին սկսվում է Ավարայրի ճակատամարտը: Հայոց հեծելագունդը, քաջ Վարդանի գլխավորությամբ, անցնելով Տղմուտ գետը, անակնկալի է բերում թշնամուն: Հայոց զորքը հակառակորդի շարքերում մեծ խուճապ է առաջացնում: Պարսիկները սկսում են փախչել: Նրանք ստիպված ռազմի դաշտ են մտցնում մարտական փղերին: Կռիվը սաստկանում է. Վարդան Մամի­կոնյանն իր զինակիցների հետ հայտնվում է շրջապատման մեջ: Նա իր քաջ նիզակակիցներով հերոսաբար կռվում է: Սակայն ուժերը քանակապես անհավասար էին։ Քաջ Վարդանը մարտի դաշտում զոհվում է: Նրա հետ նահատակվում են նաև ութ նախարարներ: Հայոց զորքից զոհվում է 1036 զինվոր, իսկ պարսիկներից 3544: Հայ եկեղեցին Ավարայրի ճակատամարտում հերոսաբար զոհվածներին դասել է հայրենիքի և հավատքի պաշտպանությանն իրենց կյանքը պարգևած սուրբ նահատակների շարքը: Նրանց հիշատակի օրը նշվում է որպես եկեղեցական տոն՝ Սուրբ Վարդանանց տոն անունով: Հայրենիքի և հավատքի պաշտպանության համար մղված զինված պայքարը և Ավարայրի ճակատամարտը հաղթանակ էր ընդդեմ բռնակալության, դավանափոխության, մահվան: Եղիշեն այսպես է բնութագրել սուրբ Վարդանանց անձնուրաց նահատակությունը. «Մահ ոչ իմացեալ մահ է, մահ իմացեալ` անմահութիւն»: Ավարայրի հերոսամարտը ոգեշնչման և հայրենիքը կյանքի գնով պաշտպանելու ոգեղեն գաղափարի աղբյուր դարձավ հետագա հայրենասեր սերունդների համար: Ապստամբներից շատերը, ամրանալով անառիկ ամրոցներում, շարունակեցին կռվել պարսից զորքերի դեմ: Հազկերտը, իր անհաջողությունները բարդելով մարզպան Վասակի վրա, նրան Տիզբոնի ատյանում դատապարտում է մահվան: Արևելյան Հայաստան ուղարկված պարսից մարզպանը խաբեությամբ իր մոտ է հրավիրում Հովսեփ կաթողիկոսին, Ղևոնդ Երեցին և մյուս հոգևորականներին
և կապանքներով ուղարկում Պարսկաստան, որտեղ էլ նրանք նահատակվում են։

Հարցեր և առաջադրանքներ.

1. Հոգևոր ի՞նչ արարողություն կատարվեց Ավարայրի դաշտում: Ճակատամարտից առաջ ի՞նչ զորաբաժանում կատարեց սպարապետը:

Ղևոնդ Երեցը մկրտում է մինչ այդ չմկրտված հայ ռազմիկներին: Վարդան զորավարը հայոց զորքը բաժանում է չորս զորագնդի:

2. Ե՞րբ է տեղի ունեցել Ավարայրի ճակատամարտը. նկարագրե՛ք այն: Հայոց եկղեցին ինչպե՞ս է հավերժացրել Վարդանանց հիշատակը: Ի՞նչ նշանաբանով էր մղվում ճակատամարտը:

451 թ. մայիսի 26-ին: Հայ եկեղեցին Ավարայրի ճակատամարտում հերոսաբար զոհվածներին դասել է հայրենիքի և հավատքի պաշտպանությանն իրենց կյանքը պարգևած սուրբ նահատակների շարքը: Նրանց հիշատակի օրը նշվում է որպես եկեղեցական տոն՝ Սուրբ Վարդանանց տոն անունով: «Մահ ոչ իմացեալ մահ է, մահ իմացեալ` անմահութիւն»:

3. Պատմական ի՞նչ կարևոր հետևանք ունեցավ ճակատամարտը: Ի՞նչ փոփոխություններ կրեց պարսից արքունիքի քաղաքականությունը: Գնահատե՛ք Վասակի դիրքորոշումը: Գեղարվեստական ի՞նչ ստեղծագործություններում է պատկերված Վարդանանց պատերազմը: Ներկայացրե՛ք Վարդանի կերպարը:

Ապստամբներից շատերը, ամրանալով անառիկ ամրոցներում, շարունակեցին կռվել պարսից զորքերի դեմ: Հազկերտը, իր անհաջողությունները բարդելով մարզպան Վասակի վրա, նրան Տիզբոնի ատյանում դատապարտում է մահվան: Արևելյան Հայաստան ուղարկված պարսից մարզպանը խաբեությամբ իր մոտ է հրավիրում Հովսեփ կաթողիկոսին, Ղևոնդ Երեցին և մյուս հոգևորականներին և կապանքներով ուղարկում Պարսկաստան, որտեղ էլ նրանք նահատակվում են։

Պլացեբոյի Էֆֆեկտը

Էֆֆեկտը արդյունք է: Տեսանյութում ասում է՝ եթե քո մատը ցավում է ուղեղը արձագանքում է, որ մատը ցավում է: Դեղ է քսում, ուղեղը արձագանքում է, որ մատի ցավը անցել է: Մարդը դեղ է խմում, ուղեղը արձագանքում է, որ ուժեղ է: Պլացեբոյի էֆֆեկտը՝ դա մարդուն դեղ են տալիս, բայց դա դեղ չի, ուղեղը արձագանքում է, որ մարդը լավացել է:

«Восстание Спартака»

Прочитать текст “Восстание Спартака”, стр 19-20.

Вопросы к тексту

1․ Кто такой ,,Гладиатор,,

В Калиссо они сражались друг с другом, с животными, ради удовольствия своих детей. Гладиаторы были рабами.

2․ Кто такие фракийцы?

Древние племена, населявшие территорию Балкан.

3․ Где находится гора Везувий и чем она интересна?

Гора Везувий находится в Италии, в горной системе Апеннины.

4․ Кто такие римские легионеры?

Римские легионеры — воины римскоро легиона.

Дополнительное зандание

К данным словам напишите антонимы. Устно составьте с ними предложения.

Рассмеятся, заклеить, потерять, недавно, трудно, весело, правда.

Расплакатся, откелить, найти, давно, легко, грусно, ложь.

В театре все рассмеялись. Мы бумагу заклеиваем. Я мою шлапу патерял. Недавно я поехал в Россия. Это трудное дело. Это для меня веселее. Все слова правда.

ՀԱՆՐԱՀԱՇՎԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԸ 30․11․2020

2x+2y=2(x+y)

ax-ay=a(x-y)

6a+12=6(a+2)

7ab+14ac=7a(b+2c)

5m-5n=5(m-n)

mn+n=n(m+1)

4x-8=4(x-2)

5mn-5m=5m(n-1)

10p-5q=5(2p-q)

cd-bc=c(d-b)

5-15y=5(1-3y)

4ax+8a=4a(x+2)

12c+8b=4(3c+2b)

ab+b=b(a+1)

10+5b=5(2+b)

6ab-3bc=3b(2a-c)

15 l-9k=3(5 l-3k)

mx-m=m(x-1)      

3-3c=3(1-c)

-15ax-20ay=-5a(3x+4y)

6a+9b=3(2a+3b)

-2a-5at=-a(1+5t)

2+6d=2(1+3d)

-2mn-4n=-2n(m+2)

8ax+6ay=2a(4x+3y)

a2-ab=a(a-b)

ab+b2 =b(a+b)

mn-n2=n(m-n)

x4-x2=x2(x2-1)

c5+c3=c3(c2+1)

y3-y4=y3(1-y)

a7+a5=a5(a2+1)

a2b2+b4=b2(a2+b2)

a6-a3b4=a3(a3-b4)

b5+a4b3=b3(b2+a4)

ax5+x6=x5(a+x)

m3n7-n4k2=n4(m3n3-k2)

3x2-6x3=3x2(1-2x)

15a3+5a2=5a2(3a+1)

9m4-6m3=3m3(3m-2)

7y5+21y3=7y3(y2+3)

6z4-12z6=6z4(1-2z2)

x2y-xy2=xy(x-y)

a3b2+a2b5=a2b2(a+b3)

9a4-6a2b=3a2(3a2-2b)

10ab3-15b5=5b3(2a-3b2)

12a6x4-4a3x5=4a3x4(3a3-x)

8m2n3+10mn2=2mn2(4mn+5)

Հայոց լեզու 30.11.2020

Քննարկում ենք առաջադրանքները:

 1. Տեքստում ավելացրու՛ տրված ածականները: Տրված և ստացված տեքստերը համեմատի՛ր:
  • Լայն, հետաքրքիր, ծանծաղ, զանազան, հնագույն, ամենատաք, ծովային, անվնաս, գեղեցիկ, մեծ, չքնաղ:
   • Լամանտինը մի հետաքրքիր կենդանի է, որը հավանաբար նախատիպ է եղել հնագույն լեգենդների ջրահարսերի համար: Այս ծովային կենդանու առջևի վերջավորությունները հետաճել են, իսկ ամենատաք մարմինը հենվում է պոչի վրա: Նա բնակվում է չքնաղ ծովափնյա ծանծաղ ջրերում և սնվում է բացարձակապես բուսական սննդով: Ապրելու համար նա ընտրել է գեղեցիկ տեղը, նրան կարելի հանդիպել հասարակածի երկու լայն կողմերում:
 2. Տրված տեքստում մտքին համապատասխանող ածականներ ավելացրո՛ւ: Տրված և ստացված տեքստերը համեմատի՛ր:
  • Մագելանի արշավախմբի մնացորդները երկար ճամփորդության հոգնությունը դեռ չէին թոթափել, երբ կաթոլիկ եկեղեցին նրանց բարձր կանչեց՝ հաշիվ տալու: Բանն այն է, որ ուրախ ճամփորդների օրացույցում մեկ օր պակասում էր: Իսկ դա նշանակում էր, որ լավ եկեղեցական տոները ժամանակին չէին նշվել: Հավատի կանոններից այդպիսի վատ շեղումն այն ժամանակ պատժվում էին: Բայց հայտնի գիտնականները շուտով գտան, թե որտեղ էր մնացել «կորած» օրը: Ճանապարհորդելով երկրագնդի շուրջը դեպի արևմուտք՝ արևի շարժման ուղղությամբ, մեծ ծովագնացները իբրև թե մեկ օր հետ էին գնացել: Շուրջերկրյա կարճ ճանապարհորդությունը դեպի արևելք, ընդհակառակը, նրանց օրացույցին մեկ օր կավելացներ: Ներկայումս նման փոքր խառնաշփոթությունից խուսափելու համար Խաղաղ օվկիանոսի միջով՝ բևեռից բևեռ, մի գիծ են անցկացրել, որն անցնելիս մեծ նավերը կամ անմիջապես ընկնում են «վաղը» կամ վերադառնում են «երեկվան»:
 3. Տեքստի ածականներն, ըստ անհրաժեշտության, դարձրո՛ւ բաղդատական կամ գերադրական աստիճանի (օգտվի՛ր ավելի առավել, պակաս,նվազ, ամենից բառերից ու ամենա-, (ա) գույն մասնիկներից):
  • Գիտությանը հայտնի շնաձկների 250 տեսակներից ավելի խոշորը կետաշնաձուկն է, որը կարող է մինչև 15 մ երկարություն ունենալ: Ամենասպիտակ, առավել վիթխարի շնաձուկը փոքր է, կարող է ունենալ մինչև 11 մ երկարություն: Բայց դրա փոխարեն նա ամենից սարսափելի է: Երրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ շնաձկների դեմ պայքարի նվազ արդյունավետ միջոցներ բացահայտելու համար քիմիական ավելի քան 70 միացություն փորձարկվեց: Պակաս արդյունավետը քացախաթթվային պղինձ պարունակող միացությունն էր. դրանով թունավորված շնաձուկն էլ չի հետաքրքրվում կերով: Բայց ատլանտյան շնաձկների վրա փոձարկված միջոցները առավել արդյունավետ եղան խաղաղօվկիանոսյան տեսակների դեմ օգտագործելիս (շնաձկների մի քանի տեսակների վրա դրանք ընդհանրապես ոչ մի ազդեցություն չունեցան):
 4. Տեքստի ածականներն ըստ անհրաժեշտության դարձրո՛ւ բաղդատական կամ գերադրական աստիճանի: Ընդգծի՛ր այն ածականները, որոնք համեմատության աստիճան չեն կարող ունենալ:

Էլեկտրական օձաձուկը էլեկտրականության կենդանի կրողներից հայտնին է, բայց կան էլի 500 ձկնատեսակներ, որոնք ունեն այդ հատկությունը, թեև զգալի չափով: Էլեկտրական պարպման միջոցով այդ ձկները խլացնում են որսը և ահաբեկում ամենավտանգավոր գիշատիչներին: Էլեկտրական պարպման հարվածային ուժը կախված է օձաձկան չափերից: Ամենաերկարը հարավամերիկյան օձաձկներն են, որոնք ունեն գրեթե երեք մետրանոց երկարություն:

Erin Brockovich

27-a

b. Answer the questions.

1. What was Erin’s job at the law company?

At the law company Erin’s job was to organise papers.

2. Why did Erin start to look for more information about Hinkley? 

3. Where did the sick people in Hinkley live?

Pacific Gas and Electric factory.

4. What was Erin’s theory about why the people were sick?

Erin discovered that there was a chemical called chromium in the local water.

5. How much money did Pacific Gas and Electric pay to people in Hinkley?

Hinckley will pay $ 500,000 each.

6. What does Erin Brockovich do now?

Now Erin Brockovic is famous – she has her own company and she gives talks all over the world.

c. Do you think the people in Hinkley were happy with the result of the law case?

I think the people in Hinkley were happy with the result of the law case.

ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ

Հայ նախարարական համակարգը մարզպանական շրջանում: Հայաստանի արևելյան և արևմտյան մասերում նախարարները մնում էին իրենց տիրույթների տերերը: Հազարապետի պաշտոնում Վահան Ամատունին էր, իսկ սպարապետը Վարդան Մամիկոնյանն էր: Այդ նախարարական համակարգը հզոր ուժ էր: Սասանյան և հռոմեական նվաճողները ձգտում էին թուլացնել այդ միասնությունը:
Սասանյանները նպատակ էին դրել Արևելյան Հայաստանը դարձնելու իրենց տերության վարչաքաղաքական միավորներից մեկըմարզպանություն: Վռամ արքան որպես մարզպան Արևելյան Հայաստան ուղարկեց մի պարսիկ պաշտոնյայի, իսկ հայոց կաթողիկոս Սահակ Պարթևին, որ այդ ժամանակ Տիզբոնում էր, արգելափակեց պարսից պալատում: Վռամը Հայաստան ուղարկեց տարբեր դրածոների, սակայն հայ հոգևորականները նրանցից ոչ մեկին չընդունեցին: Հայ հոգևորականները դիմեցին պարսից արքային՝ պահանջով թույլ տալ Սահակ Պարթևին վերադառնալ Հայրենիք: Վախենալով հայերի ընդվզումից Վռամը բավարարեց նրանց պահանջը: Սահակ Պարթևը վերադարձավ Հայաստան, սակայն սահմանափակված իրավունքներով։ Նա կարող էր զբաղվել միայն կրթական գործով, իսկ եկեղեցու գլուխ պարսից արքան կարգում է մի ասորու, որը չընդունվեց ո՛չ հոգևորականության, ո՛չ ժողովրդի կողմից: Պարսկաստանում Հազկերտ II–ի գահակալությամբ հայ ժողովրդի վիճակը Հայաստանում կտրուկ վատթարանում է: Պարսից տերության սահմանները
պաշտպանելու և միևնույն ժամանակ Հայաստանի ռազմական հզորությունը թուլացնելու նպատակով Հազկերտը հայոց գնդերն ուղարկեց Արևելքքոչվոր հոների դեմ պատերազմելու: Հազկերտը ծրագրել էր նաև հայերի կրոնափոխությունը: 439 թ. սեպտեմբերի 7–ին վախճանվեց Սահակ Պարթևը: Նրա աճյունը հողին հանձնվեց Տարոն գավառի Աշտիշատ գյուղում: 440 թ. փետրվարի 17–ին Վաղարշապատում մահացավ Մեսրոպ Մաշտոցը: Հազարապետ Վահան Ամատունին նրա աճյունը հողին հանձնեց իր կալվածքում՝ Օշականում: Մեսրոպ Մաշտոցի դամբարանի վրա նա կառուցեց գմբեթավոր եկեղեցի: Հայ եկեղեցին Սահակ Պարթևին ու Մեսրոպ Մաշտոցին դասեց սրբերի շարքին: Պարսից գերիշխանության սաստկացումը։ Հազկերտի հրամանով 447 թ. Արևելյան Հայաստան է գալիս պարսից պաշտոնյա Դենշապուհը: Նա անում էր ամեն ինչ պարսկական ազդեցությունը Հայաստանում ուժեղացնելու համար: Նա իբր հարկերը կարգավորելու նպատակով հողերի և բնակչության հաշվառում աշխարհագիր է անցկացնում: Վահան Ամատունուն պաշտոնից հեռացնում են: Նրա փոխարեն նշանակվում է մի պարսիկ պաշտոնյա: Իսկ երկրի դատավորությունը, որ ժառանգաբար հայոց կաթողիկոսի իրավունքն էր, հանձնում է մի մոգպետի: Դենշապուհը կտրուկ բարձրացնում է հարկերը, նույնիսկ հարկատու է դարձնում հոգևորականությանը: Ապա Հազկերտը հատուկ հրովարտակով հայերից պահանջում է հրաժարվել քրիստոնեությունից:

 1. Ներկայացրե՛ք իրավիճակը Հայաստանի Արևելյան և Արևմտյան մասերում V դ. I կեսին: Համառոտ ներկայացրե՛ք նախարարական համակարգի էությունը: Ի՞նչ բացասական հետևանքներ ունեցավ ավատատիրական հարաբերությունների զարգացումը: Ի՞նչ էր պահանջվում ժողովրդին համախմբելու և հայրենիքը պաշտպանելու համար:

Հայաստանի Արևմտյան և Արևելյան կառավարման նախարարական համակարգ էր։ Նախարարները ղեկավարում են իրենց տիրույթները։

 1. Արևելյան Հայաստանում հայ նախարարներն ի՞նչ պաշտոններ էին շարունակում վարել:

Նրանք մարզպետներ են եղել։

3․ Ի՞նչ էին ծրագրել Սասանյանները հայ Արշակունիների անկումից հետո:

Սասանյանները ուզում էին Հայաստանը թուլացնել։

4․ Ի՞նչ պայմաններով Վռամը համաձայնեց Սահակ Պարթևին թույլատրել վերադառնալ հայրենիք: Ինչպե՞ս է ներկայացնում Խորենացին Սահակ Պարթևին:

Վռամ արքան Սահակ Պարթևին Հայաստան է ուղարկում, բայց թողնում է զբաղվի միայն կրթությամբ։

5․ Ինչպե՞ս էր Հազկերտը փորձում թուլացնել Հայաստանի ռազմական հզորությունը:

Հազկերտը հայոց զորքին ուղարկում է հոների դեմ կռվելու, հոները պարսիկների թշնամին է։

6․ Ինչպե՞ս է Հայ առաքելական եկեղեցին հավերժացրել Սահակ Պարթևի և Մեսրոպ Մաշտոցի հիշատակը:

Հայ առաքելական եկեղեցին Սահակ Պարթևին և Մեսրոպ Մաշտոցին սրփերի շարքին է դասում։

Հայոց լեզու 18.11.2020

Կատարում ենք առաջադրանքները:

 1. Գծիկները փոխարինի´ր ը կամ ն հոդով:
  • Ժողովուրդները տարբերվում են իրենց արտաքին տեսքով, լեզվով ու սովորույթներով:
  • Ժողովուրդներն իրենց արտաքին տեսքով, լեզվով ու սովորույթներով են տարբերվում:
  • Աստղադիտակը դանիացի ապակեգործներն են ստեղծել:
  • Աստղադիտակն ստեղծել են դանիացի ապակեգործները:
  • Եվրոպացիներն առաջին անգամ արևածաղիկը տեսան մեքսիկական պրերիաներում, երբ հայտնագործեցին Ամերիկան:
  • Արևածաղիկն առաջին անգամ եվրոպացիները տեսան մեքսիկական պրերիաներում, երբ հայտնագործեցին Ամերիկա:
  • Եվրոպացիները մեքսիկական պրերիաներում առաջին անգամ տեսան արևածաղիկը, երբ հայտնագործեցին Ամերիկան:
  • Գառնիի սյունազարդ տաճարը(մ.թ. 77 թվական) Միհր աստծո պատվին է ստեղծվել:
  • Գառնիի սյունազարդ տաճարը ստեղծվել է (մ.թ. 77 թվական) Միհր աստծո պատվին:
  • Միհր աստծո պատվին է ստեղծվել Գառնիի սյունազարդ տաճարը(մ.թ. 77 թվական):
  • Միհր աստծո պատվին Գառնիի սյունազարդ տաճարն է ստեղծվել (մ.թ. 77 թվական):
 2. Փակագծերում տրված բառերը գրի՛ր որոշյալ կամ անորոշ առումով:
  • Երկրագնդում վայրի կենդանիների բնաջնջումը (բնաջնջում) շարունակվում է: Դա կասեցնելը (կասեցնել) շատ դժվար է, թեև երևացել են մխիթարական ինչ-որ նշաններ (նշաններ): Մարդկանց մեջ հետզհետե արթնանում է այն միտքը (միտք), որ առանց կենդանիների իրենց կյանքն (կյանք) անգույն ու անհրապույր կլինի: Այդ մասին խոսք (խոսք) կարող են ասել այն որսորդները (որորդներ), որոնք զենքը (զենք) փոխարինել են լուսանկարչական ապարատով: Նրանք ուժերն (ուժեր) ու ժամանակը (ժամանակ) չեն խնայում, ժամեր շարունակ դարանամուտ են լինում կենդանիների կյանքից որևէ դեպք (դեպք) դիտելու համար:
 3. Ընթերցում ենք ու առանձնացնում գոյականները՝ բնութագրելով յուրաքանչյուրը, օրինակ՝ դաշնագիր-հասարակ, իրանիշ, նյութական, անշունչ գոյական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, ի արտաքին հոլովման, որոշյալ առում
  • Ագռավին աղավնու շորորուն քայլքը շատ դուր եկավ: քայլք-հասարակ, վերացական, եզակի թիվ, սեռական հոլով, ագռավին-, աղավնու-
  • Բնությունն իր շնորհները հավասար չի բաժանում մարդկանց, իսկ մարդիկ դժվար են հաշտվում այդ անարդարության հետ և անընդհատ փորձում են ինչ-որ բան ուղղել: բնությունը- մարդիկ- շնորհները- մարդկանց- անարդարության-
  • Ժնևում՝ ՄԱԿ-ի թանգարանում, ի թիվս բազմաթիվ այլ ցուցանմուշների, աշխարհում առաջին խաղաղ դաշնագիրն է պահվում: դաշնագիր-հասարակ, իրանիշ, նյութական, անշունչ գոյական, եզակի թիվ, ուղղական հոլով, ի արտաքին հոլովման Ժնևում- ՄԱԿ-ի- թանգարանում-
  • Այդ եզակի «փաստաթուղթը» մեր թվարկությունից առաջ 1290 թվականին է կազմվել, «ստորագրել են» եգիպտական փարավոնը և խեթերի թագավորը: փաստաթուղթը- փարավոնը- թագավորը-
  • Իր աչքի գերանը չի տեսնում, ուրիշի աչքի շյուղն է տեսնում:

գերանը- շյուղն-