Լեզվական խաղ

  1. Լրացրու բաց թողած տառերը:

գաղտագողի, օձիք, պղտոր, Գերմանիա, բաղձանք, դեղնաղտ, ընձուղտ, ա-քածակ, որթ (խաղողի վազ), միջօրե

2. Ցտեսություն, ցպահանջ, ցայժմ, ցասում, ցայսօր բառերից ո՞րը չի սպասեցնում:

ցասում

3. Գրիր հոմանիշները՝

բանտարկել-ձերբակալել
պատճենել-պատճենահանել
ըմպել-խմել
գովել-խնկարկել
անբիծ- սուրբ
երանգ- գույն
բարեկամ-ընկեր
գաղտնի-թաքուն
խարտյաշ-դեղձան
հայթայթել-մատակարարել

4. Գրիր հականիշները՝

լուսավոր-անլույս
խելացի-անխելք
խոսել-չխոսել
բարի-չար
ամեն ինչ-ոչինչ
օգուտ-անօգուտ
բարդ-պարզ
միշտ-երբեք
կեղծ-անկեղծ
հաղթանակ-պարտություն

5. Կազմիր բառեր ձնծաղիկ բառի տառերով:

կաղ, ծաղիկ, ծակ, կաղին, աղ,

Реклама

Մայիսի 21-ի առաջադրանքները

Բանավոր հաշվարկ: Քննարկումներ:

Թեմա՝ Խառը խնդիրներ: Կրկնություն:

Առաջադրանք 1.

Գիրքն ունի 500 էջ։ Գայանեն կարդաց գրքի 2/5-ը։ Քանի՞ էջ մնաց կարդալու։

Լուծում՝

500×2:5=200

500-200=300

Պատ.՝300կգ:

Առաջադրանք 2.

Գնացքը 2 օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1360կմ ճանապարհ։ Առաջին օրը նա ճանապարհի վրա ծախսեց 10 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 3 ժամ պակաս։ Որքա՞ն ճանապարհ նա անցավ առաջին օրը։

Լուծում՝

10-3=7

10+7=17

1360:17=80

80×10=800

Պատ.՝800կմ:

Առաջադրանք 3.

Գտիր այն թիվ, որը 18-ի տասնապատիկից մեծ է 12-ով։

18×10+12=192

Գտիր այն թիվ, որը 32-ի կրկնապատիկից փոքր է 8 անգամ։

32×2:8=8

Բառային աշխատանք Կատարիր առաջադրանքները

1.Կազմիր նոր բառեր հետևյալ արմատերով՝

արձակ-արձակուրդ, ընդարձակ, արձակել
օդ-օդաչու, օդանավ, օդապարիկ, անօդ,
ընթանալ-սրընթաց, ընթացք, ճեպընթաց
թուղթ-թղթապանակ, թղթախաղ, հաղթաթուղթ, փաստաթուղթ

2.Գրիր մեկ բառով: Օրինակ՝ բարձր հասակ ունեցող — բարձրահասակ:

Բարի սիրտ ունեցող-բարեսիրտ, խիղճ չունեցող-անխիղճ, բարձր ձայնով-բրձրաձայն, միշտ ժպտուն-ժպտադեմ, գանձը պահելու տեղ-գանձարան, կապույտ աչքերով-կապտաչիա, արքայի որդի-արքայազն, հույների երկիր-Հունաստան, փոքր էշ-քուռակ, ծաղիկներով զարդարված-ծաղկազարդ, քաղաքում ապրող-քաղաքացի, հայերի երկիր-Հայաստան:

3.Նախադասություններն առանձնացրու վերջակետով:

Մրջյունը մի ժամանակ մարդ էր և զբաղվում էր հացահատիկ մշակելով: Նա չբավարարվեց իր աշխատանքի պտուղներով և գողություն արեց: Աստված նրան միջատ դարձրեց, բայց նա իր բնույթը չփոխեց:

4.Հետևյալ բաղադրիչներից բառեր կազմիր: 

Երկիր և գունդ-երկրագունդ
Միրգ և վաճառող-մրգավաճառ
Գիր և տախտակ-գրատախտակ
Կոշիկ և կարել-կոշկակար
Օդ և նավ-օդանավ
Երկինք և կամար-երկնակամար
Ուղիղ և գրություն-ուղագրություն
Խոտ և բույս-խոտաբույս
Լուր և բերել-լրաբեր
Տիեզերք և նավ-տիեզերանավ

  1. Գրիր տրված բառերի հականիշները:

դանդաղաշարժ-արագաշարժ, գթառատ, համեղ-անհամ, դժգոհ-գոհ, անշունչ-շնչավոր, լուսավոր-անլույս

  1. Ավարտիր նախադաությունները:

Ավերակների մոտ հեծյալներն իջան ձիերից, որպեսզի տեսնեն ավերակները:
Որսորդը խոսում էր մի մարդու մասին, որին գիտեր:
Սուտն էլ պիտի այնպես ասել, որ հավատան:

Վախը

1.Գրիր դարձվածքներ վախ բառով:

վախ-վախենալ, վախ-վախկոտ, վախ-վախվորած, վախ-անվախ, վախ-վախություն

2. Գրիր շարադրություն վախի մասին: Աշխատանքդ վերնագրիր, տեղադրիր բլոգում

Վախը դա անհանգստություն է: Մարդը վախենում է, որ ինչ-որ բան կկորցնի, մթությունից կվախենա, բարձր լինի կվախենա, վագրից կվախենա, վատ բաներից կվախենա, կոկորդիլոսից կվախենա: Ինչ-որ վատ բան լինի մարդը վախենում է:

 

Մայիսի 17-ի առաջադրանքները

Բանավոր հաշվարկ: Քննարկումներ:

Թեմա՝ Խառը խնդիրներ: Կրկնություն:

Առաջադրանք 1.

Հաշվի՛ր արտահայտության արժեքը:

125 • (126 : 3) — (3425 : 5 + 1796)=

5250 — (3425 : 5 + 1796)=

Առաջադրանք 2.

Համեմատի՛ր:

5 կմ 400 մ < 6 կմ 200 մ
8 մ 40 սմ = 8 մ 4 դմ

7 կգ 850 գ < 8 կգ 200 գ
8 տ 40 կգ > 8 տ 400 գ

Առաջադրանք 3.

Դպրոցում սովորում է 450 աշակերտ: Աղջիկները 12-ով քիչ են տղաներից: Քանի տղա է սովորում այդ դպրոցում:

Լուծում՝

450-12=438

438:2=216

216+12=228

Պատ.՝216-աղջ., 228-տղա:

Առաջադրանք 4.

2 կմ հեռավորությունից իրար ընդառաջ դուրս եկան հեծանվորդն ու հե­տիոտնը: Երբ հանդիպեցին, հետիոտնն անցել էր 800 մ-ով պակաս ճանա­պարհ, քան հեծանվորդը: Հանդիպման պահին որքա՞ն ճանապարհ էր անցել հեծանվորդը:

Ինչպես եմ ես պատրաստվում քննության

Ես ամեն օր թելադրություն եմ գրում, անծանոթ բառերը օնլայն բառարանով եմ նայում, սխալ բառերը ուղղում եմ: Ես ընդհանրապես չէի ուզում քննություն լիներ, դրա համար ես կուրախանամ: Եթե քննություն պիտի հանձնեմ, ուրեմն թելադրություն թող լինի: Քննության ժամանակ թող ընկեր Մարինեն էլ մեզ օգնի:

Մայիսի 14-ի առաջադրանքները

Բանավոր հաշվարկ: Քննարկումներ:

Թեմա՝ Կոտորակի գաղափարը: Կանոնավոր և անկանոն կոտորակներ:

Առաջադրանք 1.

5, 12, 36, 47 թվերից յուրաքանչյուրը ներկայացրու 1 հայտարարով կոտորակի տեսքով:

5/1, 12/1, 36/1, 47/1

Առաջադրանք 2.

Երկու թվերի գումարը 780 է: Առաջին թիվը կազմում է գումարի 3/5 մասը: Որո՞նք են այդ թվերը:

780×3:5=468

Առաջադրանք 3.

Ճանապարհի 4/5 մասն անցնելուց հետո զբոսաշրջիկներին մնաց անցնելու 50 կմ: Որքան ճանապարհ պետք է անցնեին զբոսաշրջիկները:

5-4=1

մնաց 1/5 մասը

50×5=250կմ

Առաջադրանք 4.

Գրքի 2/3 մասը կարդալուց հետո Աննային մնաց կարդալու 30 էջ: Քանի՞ էջից է բաղկացած այդ գիրքը:

Առաջադրանք 5.

Մինչև կեսօր ջրով լցվեց 5500 լ տարողությամբ դատարկ ջրավազանի 3/5 մասը: Քանի՞ լիտր ջուր դեռ կարելի է լցնել այդ ջրավազանը: